Swedish
Grade 1 - 5 | 6-35 Participants
Wednesday (2:55-4:25 pm) | Classroom (Primary/ Secondary)
Year-Long Programme | Cost: $520

Elevernas hemspråk och kultur berikas genom roligt och engagerande lärande där musik, berättelser, sagor, mat och olika konstnärliga uttryck spelar en stor roll. Eleverna utvecklar sin kunskap om Sverige, svensk kultur och traditioner. Lektionerna hålls av en eller två erfarna och kvalificerade lärare med svenska som modersmål. Aktiviteterna inkluderar historieberättande och återberättande, sång, rollspel, pyssel och hantverk, spel, dans, grupparbete och massor av entusiasm. Undervisningen bedrivs på svenska.

Language level required: native/near native level Family cultures and languages are enriched in a fun and interactive way through music, stories, fairy tales, food and different art forms. Students will develop their knowledge of the target language, culture and traditions. Lessons are conducted by one or two experienced and qualified native teachers. Activities include storytelling and retelling, singing, role plays, art and crafts activities, games, dancing, team work and lots of fun. The language of instruction is the target language.